Tenis dětí na kurtech za školou

Pro letošní rok nebyla učiněna žádná domluva mezi ZŠ Metylovice a TKK.

Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ v Metylovicích.

Zájemci o tenis v našem klubu mohou sportovat a trénovat :
a) v individuálním tréninku pod vedením trenéra
b) v kolektivním treninku pod vedením trenéra
c) nezávazně v rámci školní družiny.

ad a) V individuálním tréninku jsou na kurtu 1,2 hráči, maximálně 4.
Cena: 300 Kč/hod resp. 150 Kč/hod pro dva hráče, domluva hodin přímo s trenérem.
Předpokládá se, že hráč má vlastní raketu a vhodné oblečení a obuv, musí být registrován v klubu.
Obsahem tréninku je nácvik všech dovedností vedoucí k soutěžní hře.

ad b) V kolektivním tréninku je na kurtu 3-8 hráčů
Cena 50 Kč/hod, domluva hodin přímo s trenérem nebo vedoucím tenisového kroužku.
Hráč má vhodné oblečení a obuv, musí být registrován v klubu.
Obsahem tréninku jsou obecné sportovní dovednosti, základní dovednosti tenisu.

ad c) Tenis v družině
Vzhledem ke klubu zadarmo.
Hráč musí mít tenisovou obuv.
Obsah určuje vychovatelka v družině.

V zimním období se tenis v omezené míře provozuje v tělocvičně Sokolovny v Metylovicích.